Informacja o dotacji na 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

 

Liga Obrony Kraju, Koło Ligi Obrony Kraju w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w dniu 22.01.2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w roku 2020.

 

Dnia 20.02.2020 roku komisja po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki w 2020 roku przyznała dotację w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację w/w zadania dla Ligi Obrony Kraju, Koła Ligi Obrony Kraju w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.